Velg språk

  • en_US

Søk

Typografi

Typografi er en viktig del av Akademikas verktøykasse. Fonten Flavin(fra Linotype) er valgt som Akademika's profilfont. Flavin er en særegen og lite utbredt groteskfont (uten seriffer) med et vennlig uttrykk og god lesbarhet. Det er viktig å bruke fonten aktivt, Flavin har mange vekter å velge mellom og variasjon skaper liv til merkevaren.

Flavin kommer i; Light, Regular, Medium, SemiBold og Bold. Flavin skal brukes på de fleste trykksaker og i profilerende materiell for Akademika. Fonten kan bestilles via www.playtype.com/font/flavin

I Word dokumenter og i PPT malen er Arial valgt. Arial er en såkalt standardfont som alle PC har liggende inne.
Det bør ikke brukes større mengder tekst i hvitt (negativ) pga av dårlig lesbarhet. Husk at det er viktig å ta hensyn til lesbarhet når skriftstørrelse velges.

 

Flavin Regular

Flavin Light

Flavin Medium

Flavin SemiBold

Flavin Bold

 

 

Eksempel på typografi.