Velg språk

  • en_US

Søk

Navn/Navnestruktur

Navn og navnestruktur har stor betydning for enhetlig profil og gjenkjenning. Det er vårt navn Akademika (horisontal eller vertikal variant iht gjeldende regler for bruk) og i enkelt tilfeller vårt logosymbol a" som skal brukes og merkevarebygges. Akademika-logoen skal synes på alle aktiviteter og tiltak som vi står bak.