Velg språk

  • en_US

Søk

Logo

Her ser du vår hovedlogo

Avsenderfelt, dvs. web adresse, adresser, telefonnummer osv. skal ikke knyttes direkte til eller være en del av logoen, men plasseres i naturlig nærhet.
Se eksempler fra profilen i bruk.

Det er viktig at logo alltid får nok plass, og at det beholdes mest mulig luft rundt logoen. Enkelte deler av logo må aldri endres, og de innbyrdes størrelsesforholdene må ikke forandres.

Våre hovedelementer er logoen og vårt logosymbol a”. Disse elementene skal alltid stå i rødt.

Logo og symbol skal aldri brukes sammen, de skal stå selvstendig plassert.

Logosymbol skal ikke brukes med mindre det er godkjent av salgs- og konseptansvarlig Ole Abildsnes.

Det samme gjelder for logobruk stående, dette skal kun brukes på de flater der det er godkjent av salgs- og konseptansvarlig.

Logo er tilgjengelig for bruk i fire farger (CMYK), to farger (PMS) og for skjerm (RGB). Disse kan du laste ned nedenfor.

Akademika logo
Nedlastbar nedenfor.

Logosymbol a"
Bruk må godkjennes av salgs- og konseptansvarlig Ole Abildsnes

Der farger ikke brukes, skal det brukes en logo i svart.


Akademika logo i svart
Nedlastbar nedenfor.

Logosymbol a" logo i svart
Bruk må godkjennes av salgs- og konseptansvarlig Ole Abildsnes

Logo i hvit skal brukes på mørke bakgrunner og kun når det er begrenset fargemulighet, som for eksempel en- eller tofargetrykk.

Akademika logo i hvit
Nedlastbar nedenfor.

Logosymbol a" i hvit
Bruk må godkjennes av salgs- og konseptansvarlig Ole Abildsnes

Vertikal logo

Vertikal Akademika logo i rødt
Bruk må godkjennes av salgs- og konseptansvarlig Ole Abildsnes

 

Vertikal Akademika logo i hvit
Bruk må godkjennes av salgs- og konseptansvarlig Ole Abildsnes.

Vertikal Akademika logo i sort
Bruk må godkjennes av salgs- og konseptansvarlig Ole Abildsnes

 

Fargeverdier for logoen:

Lysrød: CMYK  0 | 95 | 100 | 0, RGB  238 | 50 | 36, PMS  485

 

Nedlasting

Akademika logo for trykk
CMYK

Akademika logo for trykk
PMS

Akademika logo for skjerm
RGB

Akademika logo i svart for trykk
Gråtoner

Akademika logo i hvit for trykk Gråtoner