Velg språk

  • en_US

Søk

Logo – Akademika forlag

 

Her ser du logo for Akademika forlag

Logo for alle Akademikas "subbrands" skal alltid gå over
2 linjer som vist her. For øvrig gjelder de samme regler for logo til subbrands som for hovedlogo;

Avsenderfelt, dvs. web adresse, adresser, telefonnummer osv. skal ikke knyttes direkte til eller være en del av logoen, men plasseres i naturlig nærhet.
Se eksempler her

Det er viktig at logoen alltid får nok plass, og at det beholdes mest mulig luft rundt logoen. Enkelte deler av logoen må aldri endres, og de innbyrdes størrelsesforholdene må ikke forandres.

Logo på fargede bakgrunner: Hovedlogoen til Akademika forlag skal alltid brukes der hvor den passer og kommer godt frem, men det finnes også en sekundær logo som skal  brukes på rød og på veldig mørke bakgrunner. Om det er ensfarget trykk kan logoen være i negativ.

For Akademika forlag har vi lagt til rette for at logo skal kunne stå på ulike fargede bakgrunner tilpasset bokomslagets design og totaluttrykk. Se eksempler på dette her. Det vil si at logo kan forekomme i ulike farger og på ulike fargebakgrunner. Det er plasseringen av logo som alltid er fast og at logo alltid skal ligge på en farget bakgrunn for på denne måten sikre at den står godt mot de ulike bokomslagene.

Akademika forlag hoved logo

 

Akademika forlag sekundær logo

Der farger ikke brukes, skal det brukes en logo i svart.


Akademika forlag logo i svart
 

Logo i hvit.


Akademika forlag logo i hvit

På mørk bakgrunn skal denne logo brukes.

Akademika i rødt - forlag i 25% sort

Slik brukes logo på rød bakgrunn, når det er 4-frg trykk.

Akademika i hvit - forlag i 25% sort

Fargeverdier for Hovedlogo:
Lysrød: CMYK  0 | 95 | 100 | 0, RGB  238 | 50 | 36, PMS  485
Grå: CMYK  0 |0| 0 | 55, RGB  130 | 140 | 142, PMS  Cool Grey 7

Fargeverdier for Sekundærlogo:
Lysrød: CMYK  0 | 95 | 100 | 0, RGB  238 | 50 | 36, PMS  485
Grå: CMYK  0 |0| 0 | 25, RGB  199 | 200 | 202

Nedlasting

Akademika Forlag logo for trykk
CMYK

Akademika Forlag logo for trykk
PMS

Akademika Forlag logo for skjerm
RGB

Akademika Forlag logo
i svart for trykk
Gråtoner

Akademika Forlag logo
i hvit for trykk
Gråtoner

Akademika Forlag logo for
trykk på mørk bakgrunn

CMYK
 

Akademika Forlag logo for
trykk
på rød bakgrunn
CMYK